Bo og jobbe i Polen

Siste stillinger i Polen

Mentors-for-Language-Learners-on-Holiday-Camps-Free-Hotel-Stays-in-Europe

Mentors for Language Learners on Holiday Camps – Free Hotel Stays in Europe

Har du lyst til å bo og jobbe i utlandet, og er nysgjerrig og interessert i Øst-Europa? Da kan Polen være rette stedet for deg. De siste årene har pilene pekt oppover for den polske økonomien og arbeidsledigheten er nå rekordlav. Sysselsettingsgraden er større enn noensinne og innen mange yrker er det stor etterspørsel etter arbeidskraft som følge av den tidligere store utvandringen.

Fordeler med å bo og jobbe i Polen

Polen har lenge vært et populært ferieland, men de siste årene har det også blitt attraktivt å både bo, jobbe og studere der. Levestandarden i Polen er nå på et høyt nivå, og prisene er mye lavere enn i Norge. Landet har en rik historie og mange steder som er verdt å se, og ikke mindre enn 14 steder har havnet på UNESCOs liste over verdensarvsteder. Landet er stort og strekker seg fra Østersjøen i nord til Karpatene i sør, og selv om det er stort sett flatt sletteland, er det variert med store skoger og innsjøer, hvite strender og alt fra koselige småbyer til pulserende metropoler med et livlig uteliv og variert kulturtilbud.

Bo og jobbe i polen

Bo i Polen

Bolig i Polen

Leieprisene varierer med hvilket område man ønsker å leie, og dyrest er det selvfølgelig i sentrum av de største byene. Mindre leiligheter i sentrum kan gjerne ligge på rundt € 450, mens gjennomsnittlig leie i forstedene gjerne ligger på € 350, men du kan du også finne noe som er rimeligere, spesielt dersom du kunne tenke deg å bo i et bofellesskap sammen med for eksempel studenter.

Transport i Polen

Polen har et godt utbygget kollektiv- og transporttilbud, der buss og trikk vanligvis er det billigste. En enkeltbillett på bussen koster i snitt € 0,7, men skal du reise ofte kan det lønne seg å kjøpe en dagsbillett eller eventuelt et månedskort. I noen av storbyene finnes det også bytog, de er litt dyrere enn buss, men til gjengjeld kommer du raskere frem da du unngår å stå i kø. Skal du reise lengre avstander mellom for eksempel to storbyer, er tog det billigste alternativet. Taxi er det dyreste transportalternativet, men er allikevel langt billigere enn i Norge.

Jobbe i Polen

Arbeidsforholdene i Polen

Arbeidsforholdene i Polen er ganske like de norske med 40 timers arbeidsuke, tilsvarende ordninger og reguleringer av overtid, 26 feriedager og 11 nasjonale høytidsdager.

Lønnsnivået i Polen

Lønnsnivået i Polen er lavt, spesielt sett i forhold til norske lønninger. Men til gjengjeld har Polen langt lavere bo- og levekostnader. For eksempel ligger inntekten til en kelner på rundt € 650 brutto per måned, en bygg- og anleggsarbeider tjener gjerne rundt € 750, mens en med høyere utdanning kan forvente seg en lønn fra € 1100 og oppover. 

Skattenivået er omtrent det samme som i Norge, men vær oppmerksom på at når du oppholder deg midlertidig i utlandet, er du fortsatt ansett som skattemessig bosatt i Norge og skal i utgangspunktet skatte til Norge. Samtidig blir du selvsagt skattepliktig til det landet som du bor og jobber i, så for å forhindre dobbeltbeskatning reguleres dette enten av skatteavtaler mellom Norge og arbeidslandet, eller interne norske skatteregler. Norge har hatt en skatteavtale med Polen siden 2010 for å forhindre dobbeltbeskatning.

Mer informasjon om å jobbe i Polen